Garantie 5 jaar
Garantie 5 + 5 jaar
Garantie 5 + 5 jaar

Häcker-garantie verlenging.

Gefeliciteerd met uw nieuwe Häcker keuken! Een uitstekende keuze.

De keuken is de ziel van het huis.

Wensen wij u veel plezier en mooie momenten in uw hoogwaardige Systemat 3.0 keuken van Häcker.

Voor een maximale zekerheid kunt u een exclusieve garantie van in totaal 10 jaar krijgen (5 jaar basisgarantie plus 5 jaar garantie verlenging).

Zo eenvoudig is het voor u om uw persoonlijke Häcker garantie verlenging te ontvangen:

Bezoek ons:

www.haecker-kuechen.de/garantie-5plus5

 

Voer uw ID-nummer in, dat u op een apart document bij uw aankoopcontract hebt ontvangen.

Registreer dan vervolgens de daar beschreven stappen.

Na de succesvolle registratie ontvangt u een garantiecertificaat, dat u indien nodig aan uw dealer moet overleggen.

Dat is alles wat er is.

Let op: registratie is pas mogelijk vanaf 01.01.2021.

FAQs

Wat is de 10 jaar garantie bij systemat 3.0?

In principe geven wij onze handelspartners een garantie van 5 jaar. De garantie begint op het moment van levering van de goederen aan de handelspartner. De garantie wordt met nog eens 5 jaar verlengd (garantieverlengingstermijn) als de klant van de handelspartner (eindklant) zich op het online platform (www.haecker-kuechen.de/systemat-3/garantie-5plus5) heeft geregistreerd. Daar ontvangt de eindklant een garantiecertificaat voor 10 jaar, dat hij desgewenst aan zijn keukenhandelaar kan overleggen. Voorwaarde is dat hij zijn toestemming om contact op te nemen met de dealer niet herroept tot het verstrijken van de dan verlengde garantieperiode.

Wat is de omvang van de 10 jaar garantie?

De garantie omvat mankementen en schade, die op constructiefouten, fabricagefouten, materiaalfouten of uitvoeringsfouten berusten. In dat geval nemen wij de materiaal kosten voor onze rekening die voor herstel nodig zijn. Voorwaarde is, dat voorleveranciers nog originele onderdelen ter beschikking kunnen stellen. De garantie geldt niet voor montage-, gebruiks- en waterschade en evenmin voor door veroudering veroorzaakte kleurveranderingen door licht- en klimaatinvloeden. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het vervangen van defecte onderdelen. Montage-,  transport- en vervolgkosten zijn uitgesloten.

Welke schade wordt niet gedekt door de 10 jaar garantie?

Van de garantie zijn uitgesloten

  • Montage, gebruik en waterschade alsmede leeftijdsgebonden kleurveranderingen door licht- en klimaatinvloeden. Een kleur wordt altijd gecoördineerd en bepaald onder een standaardlicht dat vergelijkbaar is met daglicht. Verschillende oppervlakken en materialen reageren echter verschillend op kleur, afhankelijk van het type licht (daglicht, halogeenverlichting, enz.). Dit effect is ook mogelijk met lichtgekleurde kunststoffen en verven, zelfs als de materiaalbasis en de oppervlaktestructuur identiek zijn. Afwijkingen in kleur en structuur, ook al is de kleuraanduiding hetzelfde, zijn door de genoemde invloeden onvermijdelijk en vormen geen gebrek of schade.
  • Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, breekbare onderdelen zoals glas, kunststof of onderdelen van rubber of lichtbronnen, en beschadigingen en defecten als gevolg van een verkeerde bediening. Al het andere geldt alleen als de oorzaak gebaseerd is op een constructiefout, fabricagefout, materiaalfout of uitvoeringsfout.
  • Persoonlijk letsel en gevolgschade.
  • Defecten of schade aan door derden geleverde zaken, zoals elektrische apparaten, verlichting, spoelbakken, fittingen, afvalbakken, etc. De garantie- en garantiebepalingen van de betreffende fabrikant of leverancier zijn hier van toepassing.
Wanneer vervalt de garantie?

Vorderingen uit hoofde van de garantie vervallen indien

  • Er is een insolventieprocedure ingeleid of aangevraagd met betrekking tot het vermogen van de handelspartner en er is een algemeen verbod op vervreemding aan de handelspartner opgelegd. Dit geldt niet in het geval van surseance van betaling.
  • reparaties of interventies zijn uitgevoerd door personen die niet door ons zijn geautoriseerd.
  • Aan de individuele voorwaarden in de garantievoorwaarden wordt niet voldaan.
  • Er is een insolventieprocedure ingeleid of aangevraagd met betrekking tot het vermogen van de handelspartner en er is een algemeen verbod op vervreemding aan de handelspartner opgelegd. Dit geldt niet in het geval van zelfmedicatie.
Wie is de begunstigde van de garantie?

De rechten uit de garantie komen toe aan de handelspartners. Een overdracht van rechten van de garantie is uitgesloten.

Wat te doen in geval van garantie?

De schade wordt uitsluitend door de handelspartner hersteld. Garantiediensten verlengen de garantieperiode niet en starten geen nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor afzonderlijke onderdelen/vervangingsonderdelen eindigt met de garantieperiode voor de gehele inbouwkeuken.

In welke landen geldt deze garantie?

De territoriale reikwijdte van deze garantie geldt voor alle landen waar handelspartners gevestigd zijn.

Welke wet is van toepassing?

Op vorderingen uit hoofde van de garantie is het Duitse recht van toepassing.